ΜΗΝΥΜΑ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
   
Το Χωριό  
 
   
 
   
<< ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανάγυιας , που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Δρ. Κωνσταντίνος Στυλιανίδης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99458566
Ε-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Κωστάκης Κωνσταντινίδης (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99496096
Ε-mail: [email protected]
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ιωάννου
Τηλέφωνο: 99255839
Ε-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Ευθύμιος Κυπρίδημος
Τηλέφωνο: 99685852
Ε-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Κάλια Θεοδότου
Τηλέφωνο: 99387226
Ε-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Πολίνα Παπαντωνίου
Τηλέφωνο: 99406710
Ε-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Τάσος Μασιήνη
Τηλέφωνο: 99381751
Ε-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Παττίχης
Τηλέφωνο: 99546820 / 22040339
Ε-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Γέρου
Τηλέφωνο: 99517890
Ε-mail: [email protected]
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Μελίνα Γεωργίου (Γραφέας)
Τηλέφωνο: 22623233